...

นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันต้นไม้แห่ง ชาติประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่ตั้งวิหารครูบาศรีวิชัยยานุสรณ์ ลานครูบาศรีวิชัย และทางขึ้นดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)